marți, 14 decembrie 2010

Curiozitati despre Dunare

     DUNĂREA (în limba germană – DONAU; slovacă – DUNAJ; maghiară – DUNA; bulgară, sârbă şi croată – DUNAV; rusă, ucraineană – DUNAI; romanii o numeau Danubius până la Porţile de Fier şi Istros – de aici şi până la vărsare), fluviul care străbate cel mai mare număr de ţări (zece: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, Bulgaria, România, Republica Moldova şi Ucraina) şi capitale (patru: Viena = Wien, Bratislava, Budapesta = Budapest şi Bel­grad = Beograd).

      Dunarea traversează toată Europa Centrală, în general pe direcţia V-E, fiind al doilea fluviu european (după Volga), ca lungime (2 857 km; locul 27 pe glob), bazin (805 300 km2) şi debit (6 300 m3/s înainte de a pătrunde în deltă) şi primul ca volum de ape purtate (cca 200 km3 anual).
     Dunarea se formează în SV Germaniei, lângă orăşelul Donaueschingen, la altitudinea de 667 m, prin unirea râurilor Brigach şi Breg, care izvorăsc din partea centrală a Munţilor Pădurea Neagră (Schwarz Wald), traversează o serie de masive muntoase, depresiuni şi câmpii şi debuşează în Marea Neagră printr-o deltă.
     Cursul superior al Dunarii (de la izvoare până la Viena = Wien) este tipic montan, cu o vale îngustă (între 20-100 m până la Ulm, 100-350 m până la Viena), adâncă şi mărginită de versanţi abrupţi. La Viena, Dunarea poate fi considerată deja fluviu (lăţime – 580 m, debit – cca 2 000 m3/s), deşi nu a parcurs decât aproape 1 000 km de la izvoare. în cursul superior este limitată de masivele muntoase Jura Suabă (Schwăbische Alb), Jura Franconiană (Frankishe Alb), Pădurea Boemiei (Bdhmer Wald), pe stânga, şi Podişul Bavariei, Alpi şi Prealpi, pe dreapta.
     In cursul mijlociu (de la Viena până la Baziaş), Dunarea străbate Câmpia Panoniei şi are o vale largă, o luncă dezvoltată, meandrează puternic şi se desparte frecvent în două sau mai multe braţe ce închid între ele insule. Valea sa se “îngustează doar atunci când străbate ramificaţiile Carpaţilor (defileul Poarta Visegradului). De la Vâc (Ungaria) şi până la Vukovar (Croaţia), fluviul curge, pe cca 400 km, pe direcţia N-S, abătându-se de la orientarea generală (V-E).
     Cursul inferior (de la Baziaş până la vărsarea în Marea Neagră) începe prin cel mai lung defileu din Europa (134 km, după alte surse 120 km), tăiat de fluviu în masa Carpaţilor, care ţine până la Gura Văii. în aval de Drobeta-Turnu Severin cursul fluviului se lărgeşte şi este limitat de Câmpia Română (sau Câmpia Dunării de Jos) şi Câmpia Bugeacului, în stânga, şi Podişul Prebalcanic şi Podişul Dobrogei, în dreapta. în acest sector valea este asimetrică, malul drept fiind în general mai înalt (până la 200 m), iar cel stâng – coborât, cu terase şi luncă largă, până de curând presărată cu numeroase lacuri şi braţe moarte (în prezent multe fiind desecate). între Călăraşi şi Brăila s-a format o luncă interioară (sau „deltă interioară”), astăzi hidro- amenajată, reprezentând o importantă regiune agricolă, formată din Balta Ialomiţei (831,3 km2) şi Balta Brăilei (870 km2).  http://www.ideisicuriozitati.com/


Niciun comentariu:

Felicitari Craciun

Chaplin's Time Traveler - Calator in timp in filmele lui Chaplin