duminică, 21 noiembrie 2010

CIUDAD DE MEXICO – Mexic

CIUDAD DE MEXICO (cunoscut şi sub numele de MEXICO CITY), cea mai mare (populată) metropolă: 20 milioane locuitori anul  2000.

     CIUDAD DE MEXICO este capitala Mexicului şi se află situat în extremitatea sudică a Podişului Mexican, la 2 250 m alt. min., fiind astfel una dintre cele mai „înalte” capitale din lume; zona depresionară în care este amplasat oraşul este presărată cu lacuri (Xochimilco, Texcoco, Chalco ş.a.) şi dominată de conuri vulcanice, între care Popocatepetl (5 452 m) şi Iztaccihuatl (5 326 m). Oraşul propriu-zis are o suprafata de 385 km2, iar „Distrito Federal” (o unitate administrativă aparte a Mexicului) 1 479 km2.
     Cu cei circa 21 mil. loc. CIUDAD DE MEXICO a devenit, în 1998, cel mai mare (populat) oraş al lumii, depăşind metropolele New York şi Tokyo, care multă vreme şi-au disputat întâietatea.
     Oraşul a cunoscut o creştere spectacu­loasă, explozivă, a populatiei,  îndeosebi în ultimele decenii (de la circa 3 mii. loc. la începutul deceniului al şaptelea la peste 28 mil. în prezent), ca urmare, în principal, a exodului populatiei (îndeosebi rurale) din statele mai puţin dezvoltate ale Statelor Unite Mexicane. Se preconizeză că această creştere rapidă va con­tinua, urmând ca în curând C.M. să depăşească 30 mil. loc.
     Potrivit tradiţiei, oraşul a fost întemeiat de azteci în anul 1176, sub numele de Tenochtitlân, şi a devenit capitala statului lor în 1321. La 8 noiembrie 1519, oraşul este cucerit de spaniolii conduşi de Hernân Cortes, dar, fiind izgoniţi de o puternică răscoală a aztecilor, aceştia revin în 1521 şi îl distrug, reconstruind un oraş nou, Ciudad de Mexico, proclamat, în 1535, drept capitală a viceregatului Noii Spanii. La 18 noiem­brie 1824, este declarat capitala republicii mexicane indepen­dente, fiind astfel martor al tuturor momentelor însemnate din istoria atât de tumultuoasă a ţării.
     CIUDAD DE MEXICO este cel mai mare centru economic al Mexicului: industria (concentrează circa jumătate din întreaga producţie industriala a ţării), de transport (de aici pornesc principalele magistrale feroviare şi rutiere – prin C.M. trece faimoasa autostradă Panamericana, tot în capitală, se află cel mai mare aeroport mexican, Benito Juarez), comercial, financiar etc. Sistem de transport local complex, inclusiv o reţea de metrou (11 linii şi 175 staţii; în 2005 au fost transportaţi 441 mii. călători). în ceea ce priveşte industria, pe lângă ramurile tradiţionale (alimentară, textilă, încălţăminte), s-au dezvoltat, în ultimele decenii, mai ales side­rurgia, metalurgia neferoasă, construcţiile de maşini (montaj de automobile pentru firmele „Ford” şi „General Motors”, aparataj electrotehnic ş.a.), petrochimia etc.
     CIUDAD DE MEXICO este unul dintre cele mai mari centre universitare ale lumii, având opt universităţi (cea mai mare şi, totodată, cea mai veche, fondată în 1551, fiind „Universidad Nacional Autonoma de Mexico”, inclusă între primele 100 universităţi ale lumii), un institut politehnic şi alte instituţii de învăţământ superior.
     CIUDAD DE MEXICO constituie unul din principalele centre cultural-ştinţifice ale Americii Latine, concentrând, printre altele, şase academii (între care Academia Naţională de Ştiinţe, fondată în 1884), circa 60 de societăţi ştiinţifice, numeroase institute de cercetare, peste 20 de mari biblioteci, 10 muzee (între care Muzeul Naţional de Istorie şi Muzeul de Artă Religioasă) şi galerii de artă mai importante, mai multe teatre etc.
     CIUDAD DE MEXICO este şi un important centru turistic, printre punctele de atracţie înscriindu-se palate (Palacio Nacional, ridicat în 1529 şi restaurat în sec. al XVIII-lea; Palacio Municipal, Palatul Santiago, din sec. al XVI-lea, Palacio Iturbide ş.a.), biserici şi catedrale (Catedrala Municipală, în stil baroc, sec. XVI-XVII, bisericile San Fran­cisco şi a Nazaretului, ambele din sec. al XVI-lea şi având renumite fresce ş.a.), edificii modeme (Universitatea Naţională, cu fresce realizate de pictori celebri cum sunt David Alfaro Siqueiros şi Diego Rivera, Teatrul Insurgenţilor, Institutul Politehnic ş.a.), monumente (Coloana Independenţei, „Columna del Ângel”), statui (ale lui Cristofor Columb, Cuauhtemoc ş.a.).
     CIUDAD DE MEXICO a fost, în anul 1968, gazda celei de-a XIX-a ediţii a Jocurilor Olimpice de vară, prilej cu care s-a îmbogăţit cu numeroase construcţii, între care stadionul „Azteca” şi satele olimpice Cuiculco şi Coapa. De asemenea, în 1970 şi 1986 a găzduit ediţii ale Campionatului Mondial de Fotbal.

Niciun comentariu:

Felicitari Craciun

Chaplin's Time Traveler - Calator in timp in filmele lui Chaplin