joi, 4 noiembrie 2010

BosWash

BOSWASH, arie urbanizată în NE S.U.A., cel mai întins megalopolis (138 760 km2, peste 40 mil. loc.)
- Desfăşurat pe litoralul de NE al S.U.A., între oraşele Boston, în N, şi Washington (de unde şi numele), în S, pe o distanţă de peste 1 000 km, Boswash este alcătuit dintr-un lanţ neîntrerupt de oraşe care şi-au păstrat caracteristicile proprii şi independenţa administrativă; spaţiile rurale care separau odinioară oraşele respective au căpătat cu timpul caracteristici urbane, prin procesul activ al suburbanizării.
- Dezvoltarea transporturilor auto a permis migrarea populatiei urbane în spaţiile rurale înconjurătoare, devenite astfel vaste arii rezidenţiale, cu toate dotările comerciale necesare; o parte din întreprinderile ec. „au migrat” şi ele în afara oraşului propriu-zis. S-a ajuns asfel la o zonă lipsită de spaţii rurale, un fel de stradă principală („Main Street’*) a naţiunii americane, care ţine de la Washington la Boston. Ultimele analize ştiinţifice arată că megalopolisul şi-a extins arealul spre Richmond (Virginia) în SV şi, respectiv, spre Portland (Mâine) spre NE.
- Această concentrare urbană se datorează unei situaţii excepţionale. Toate oraşele importante din Boswash sunt porturi, ele profitând primele de pe urma aportului masiv de imigranţi (îndeosebi în sec. al XlX-lea). Prin ele s-a ajuns la popularea regiunilor învecinate şi, treptat, la colonizarea întregii ţări, astfel încât întreaga dezvoltare a S.U.A. a beneficiat timp de 150 de ani de concentrarea industriala , umană, financiară, culturală a Boswashu-lui.
- In prezent – cu excepţia regiunii urbanizate Tokaido nu există pe globul pământesc o altă asemenea concentrare de populatie urbană, industrie, comerţ, viaţă financiară sau culturală. Aici se află cel mai mare centru financiar din lume (New York), cele mai cunoscute institute de învăţământ superior din America de Nord (universităţile Yale, Harvard, Institutul Tehnologic Massachussetts ş.a.), adevărate metropole industriale (New York, Boston, Baltimore). Industria B.oswash  este extrem de diversificată, existând tendinţa de specializare în ramuri care solicită o înaltă calificare (electronică, IT, mecanică fină, mijloace de transport).
- Principalele componente ale Boswash  (având populatie mai mare de 100 000 loc. în 2001) sunt (de la NE spre SV): Boston (569 165 loc., 4,43 mil. loc. aglomeraţia urbană Boston-Salem – 2004), Worchester, Springfield, Providence, New Bedford, Hartford, NewHaven, Bridgeport, New York(8 101 079 loc., 18,7 mil. loc. aglomeraţia urbană New York-Northern New Jersey-Long Island – 2004), Newark, Elizabeth, Jersey City, Paterson, Philadelphia (1 470 151 loc., 5,8 mil. loc. – aglomeraţia urbană – 2004), Baltimore (636 251 loc., 2,64 mil. loc. aglomeraţia urbană – 2004), Washington (553 523 loc., 5,14 mil. loc., aglomeraţia urbană – 2004).

Niciun comentariu:

Felicitari Craciun

Chaplin's Time Traveler - Calator in timp in filmele lui Chaplin